Wijs Worden Basis deel 2, docentenhandleiding

Wijs Worden Basis deel 2, docentenhandleiding

Wijs Worden Basis deel 2, docentenhandleiding

Jos van de Laar
€ 22,95

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

De docentenhandleiding bij Wijs Worden Basis deel 2 bevat naast antwoorden op de vragen en opdrachten uit het leerboek extra vragen en opdrachten, antwoordsuggesties, toelichtingen, didactische tips, literatuurtips, toelichtingen bij de afbeeldingen, uitgebreide achtergrondinformatie.

Inleidende opmerkingen bij de methode Wijs Worden Basis

Wijs Worden Basis is een methode voor de onderbouw van HAVO/VWO. Deze editie is een zustermethode van Wijs Worden voor VWO, editie 2021-2023.

Wijs Worden Basis is met haar aandacht voor ethiek, levensbeschouwing en burgerschap inzetbaar binnen vakken waar reflectie over verantwoordelijk denken en handelen een centraal thema vormt. Daarbij valt met name te denken aan vakken als levensbeschouwing, godsdienst en mens en maatschappij.

Didactisch zwaartepunt vormt een aanpak waarbij leerlingen zelf leren ontdekken en zelfstandig aan de slag kunnen met de aangeboden inzichten. Om die reden is consequent gekozen voor een beperkte hoeveelheid informatie die aan de hand van verschillende opdrachten verwerkt kan worden.

Naast een leerwerkboek kunnen leerlingen ook gebruik maken van een ondersteunende website. De opdrachten in het leerwerkboek hebben als eerste doel het verwerken en zich eigen maken van de aangeboden stof. Daarna worden leerlingen uitgedaagd kritisch na te denken over de stof of zelf een beargumenteerde positie in te nemen. Daarnaast bestaat ruimte voor het voeren van een debat of een socratisch gesprek. Het is aan de docent om hier wel of niet op in te haken.

De opdrachten volgen vaak een stramien: van kennis vergaren, via verwerken van die kennis naar het zelf, door middel van het geven van eigen voorbeelden, toepassen van de kennis.

Algemene doelstellingen van Wijs Worden Basis
- De leerling wordt zich bewust van zijn/haar eigen levensbeschouwing.
- De leerling verdiept de eigen levensbeschouwing.
- De leerling ontwikkelt het besef dat die eigen opvattingen bestaan te midden van andere, vaak afwijkende, opvattingen.
- De leerling leert het belang inzien van een dialoog tussen antwoorden op levensvragen, antwoorden die ieder op zich altijd voorlopig blijven.
- De leerling maakt kennis met de belangrijke levensbeschouwelijke stromingen.
- De leerling leert kritisch na te denken (filosoferen) over zowel de eigen levensbeschouwing als die van anderen.

De hoofdstukbespreking: antwoorden en antwoordsuggesties op vragen, didactische tips en aanvullende informatie
Sommige antwoorden op de opdrachten zijn aangevuld met een didactische tip. Het gaat dan bijvoorbeeld:
- om discussiepunten en gespreksuggesties,
- om vragen die aan de leerlingen kunnen worden voorgelegd,
- om toelichting bij afbeeldingen of
- om suggesties hoe een bepaald onderwerp behandeld kan worden.
Naast didactische tips is er in deze handleiding ook op veel plaatsen extra informatie opgenomen. Dat kan een toelichtende tekst zijn, maar ook een literatuurtip.

Toetsvragen
Docenten die integraal werken met Wijs Worden Basis hebben toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website bij Wijs Worden Basis en kunnen gratis toetsvragen downloaden.

Hoofdstuk 1 Gelukkig worden                                                                                                                                               
Paragraaf 1 Gewone vragen en levensvragen bij geluk
Paragraaf 2 Verschillende soorten geluk
Paragraaf 3 Voorwaarden voor het geluk van alle mensen
Paragraaf 4 Wensen die in vervulling gaan en geluk
Paragraaf 5 Dwing je geluk af of krijg je het?
Begrippen bij hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2 Lijden en dood
Paragraaf 1 Inleiding     
Paragraaf 2 Lijden: kies je daarvoor?
Paragraaf 3 Over de zin en zinloosheid van lijden
Paragraaf 4 Lijden en verantwoordelijkheid
Paragraaf 5 Waarom is er lijden en dood?
 Begrippen bij hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3 Feesten
Paragraaf 1 Waarom feesten mensen?
Paragraaf 2 De tijd als een cirkel
Paragraaf 3 De feesten van het jaar
Paragraaf 4 Feesten: rituelen en verhalen
Begrippen bij hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4 Hindoeïsme en boeddhisme
Paragraaf 1 Inleiding
Paragraaf 2 De tijd als een cirkel
Paragraaf 3 Goed en kwaad
Paragraaf 4 Ontsnappen uit de cirkel van leven en sterven
Paragraaf 5 De eeuwige werkelijkheid en de goden
Paragraaf 6 Twee belangrijke hindoefeesten
Paragraaf 7 Het boeddhisme over het lijden
Begrippen bij hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5 Hoofdwaarden in onze samenleving
Paragraaf 1 Waarden en hoofdwaarden
Paragraaf 2 Vrijheid
Paragraaf 3 Gelijkwaardigheid
Paragraaf 4 Democratie
Paragraaf 5 Tolerantie
Paragraaf 6 Hoofdwaarden houden ons een ideaal voor
Begrippen bij hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6 Islam
Paragraaf 1 Het ontstaan van de islam
Paragraaf 2 De levensbeschouwing van de moslim
Paragraaf 4 De Koran en de sharia
Begrippen bij hoofdstuk 6

Specificaties

ISBN
9789460362866
Auteur(s)
Omvang
120 pagina's
Uitvoering
Losbladig in map
Verschijningsdatum
07 December 2023