Privacy statement

Damon Educatie is een educatieve uitgeverij die schoolboeken maakt op het terrein van levensbeschouwing, filosofie en ethiek voor het voortgezet onderwijs. Om goede schoolboeken te kunnen maken onderhouden wij contacten met docenten die hun wensen en suggesties aan ons voorleggen. Het is voor ons dus van belang te weten welke scholen/docenten met de boeken van Damon Educatie werken of hierin geïnteresseerd zijn. In een afgeschermde database worden deze gegevens verwerkt en zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Damon Educatie. Deze gegevens worden nooit uitgewisseld met andere partijen.

Middels een digitale nieuwsbrief - die regelmatig verschijnt - en de jaarlijkse papieren educatieve catalogus informeren wij docenten over (nieuwe) methoden. Het benodigde adressenbestand is in tientallen jaren opgebouwd. Docenten kunnen steeds aan ons doorgeven of ze deze informatie wel of niet wensen te ontvangen.

Damon biedt methoden digitaal aan via Schooltas van Thieme Meulenhoff waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

De school en digitale leermiddelen
Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor u, of voor uw kinderen en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan u of uw kinderen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Met digitale leermiddelen kunt u of kunnen uw kinderen zich via de computer of tablet bepaalde lesstof eigen maken.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen in Schooltas van ThiemeMeulenhoff, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van u of uw kinderen aan ThiemeMeulenhoff verstrekken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken. De school behoort u te informeren over de persoonsgegevens die zij aan ons verstrekt, maar als u wilt weten welke persoonsgegevens ThiemeMeulenhoff van u of uw kinderen verwerkt, voor welke doeleinden en op welke wijze ThiemeMeulenhoff dat doet, dan kunt u natuurlijk ook bij ThiemeMeulenhoff terecht met uw vragen. Verderop in deze privacyverklaring vindt u daarover meer informatie.

Zie verder: https://www.thiememeulenhoff.nl/privacy