Vrij zicht op ethiek, leerboek

Vrij zicht op ethiek, leerboek

Jos van de Laar
€ 17,95

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Deze uitgave van Vrij zicht op Ethiek bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel van het boek besteedt aandacht aan belangrijke begrippen die binnen de ethiek worden gebruikt. Ook gaan we in op fundamentele vragen over ethiek; vragen als: is ethiek een kwestie van gevoel of een denkactiviteit? Wat maakt een onderwerp tot een ethisch onderwerp? Bezit een ethisch oordeel algemene geldigheid? Zijn morele overtuigingen wel of niet puur een zaak van het afzonderlijke individu? Wat is eigenlijk goed en wat is kwaad? Wat is de verhouding tussen levensbeschouwing en ethiek?
Het eerste deel heeft daarmee een algemeen karakter: we gaan nog niet diep op één ethisch probleemgebied in. Wel komen terloops allerlei ethische vragen en problemen aan bod, waardoor je zult zien hoe breed en complex het hele terrein van de ethiek is. 
Het tweede deel van het boek besteedt hoofdstuksgewijs aandacht aan enkele specifieke domeinen of vakgebieden. We zullen namelijk zien dat er bijvoorbeeld een speciale ethiek bestaat die zich bezighoudt (specialiseert) met ethische vragen die binnen het medisch handelen bestaan en ontstaan. Maar ook een speciale ethiek die zich bezighoudt met militaire zaken, met seksualiteit, met economie, met dierenwelzijn, met het milieu enzovoort. 
Zo'n deelgebied vereist zijn eigen kennis van zaken en heeft zijn eigen specifieke ethische vragen. Je kunt daarom niet zo maar wat je in het eerste deel geleerd hebt toepassen op speciale vraagstukken zoals er in het tweede deel enkele aan bod komen. 

Inhoud

 1. Algemene inleiding
 2. Deel 1 Grondbeginselen van de ethiek
 3. Hoofdstuk 1 Wat is ethiek?
 4. Hoofdstuk 2 Bezit onze moraal universele geldigheid?
 5. Hoofdstuk 3 Ethische theorieën
 6. Hoofdstuk 4 Moraal en levensbeschouwing

Deel 2 Speciale ethiek: voorbeelden

 1. Inleiding: het begrip 'speciale ethiek'
 2. Hoofdstuk 5 Speciale ethiek: mens en techniek
 3. Hoofdstuk 6 Speciale ethiek: euthanasie
 4. Hoofdstuk 7 Speciale ethiek: man en vrouw
 5. Hoofdstuk 8 Speciale ethiek: de doodstraf
 6. Hoofdstuk 9 Speciale ethiek: de verzorgingsstaat
 7. Hoofdstuk 10 Over de ethische werkwijze

Specificaties

ISBN
9789460360824
Auteur(s)
Omvang
72 pagina's
Uitvoering
Full colour
Verschijningsdatum
29 Januari 2013