Vrij zicht op ethiek, leerboek ed. 2021

Vrij zicht op ethiek, leerboek ed. 2021

Vrij zicht op ethiek, leerboek ed. 2021

Jos van de Laar
€ 18,95

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

1 Belangrijke inhoudelijke uitgangspunten

Belangrijke waarden van onze cultuur als vrijheid, zelfbeschikking, gelijkheid, emancipatie, tolerantie en democratie spelen een doorslaggevende rol bij de verschillende thema’s van Vrij Zicht Op. Tegelijk worden deze waarden kritisch bevraagd.

Voor de serie Vrij Zicht Op kunnen de volgende doelen vermeld worden.
-   Leerlingen kunnen aanwezige levensbeschouwelijke en ethische vooronderstellingen opsporen bij uitgangspunten van maatschappelijke organisaties, politieke partijen en bij (in populair weergegeven) wetenschappelijke theorieën.
-   Leerlingen kunnen hedendaagse levensbeschouwelijke/ethische houdingen, argumentaties en standpunten, plaatsen binnen het perspectief van het ontstaan van de moderne maatschappij met haar specifieke kenmerken.
-   Leerlingen kunnen mede op basis van deze vaardigheden en inzichten kritisch reflecteren op levensbeschouwelijke en ethische argumentaties van anderen en van zichzelf

2 Opzet

Katern voor de leerling
De leerstof wordt gepresenteerd in de romptekst terwijl de opdrachten uitdagen tot een kritische reflectie over de stof. Daartoe worden vaak opnieuw standpunten, reflecties etc. ingebracht om het denkproces te stimuleren en de leerling uit te dagen.

Docentenhandleiding
Deze uitvoerige docentenhandleiding bevat ruime toelichtingen en goed beargumenteerde antwoorden bij de opdrachten (of antwoordsuggesties) waardoor de docent met de methode goed uit de voeten kan ook in geval hij/zij minder met een bepaalde thematiek vertrouwd is.
De gegeven antwoorden en antwoordsuggesties kunnen ook dienstdoen om in een discussie, debat of socratisch gesprek inhoudelijke posities in te vullen, respectievelijk een discussie vlot te trekken of op een hoger niveau te brengen.

Inhoud
Hoofdstuk 1 Inleiding in de ethiek            
Inleiding                    
Paragraaf 1 Wat is ethiek?  
Paragraaf 2 Gelden onze ethische conclusies voor alle mensen?           
Paragraaf 3 Ethische theorieën     
Paragraaf 4 Moraal en levensbeschouwing          
Paragraaf 5 Hoe je in de ethiek te werk gaat        

Hoofdstuk 2 Vier hoofdwaarden    
Inleiding                    
Paragraaf 1 Vrijheid
Paragraaf 2 Gelijk(waardig)heid   
Paragraaf 3 Democratie      
Paragraaf 4 Tolerantie        

Hoofdstuk 3   Mens en techniek     
Inleiding                    
Paragraaf 1 De invloed van de techniek op mens en cultuur    
Paragraaf 2 De mens als technisch wezen
Paragraaf 3 Techniek en ethiek     

Hoofdstuk 4   Economie en rechtvaardigheid      
Paragraaf 1 Inleiding          
Paragraaf 2 Ontstaan en ontwikkeling van het kapitalisme       
Paragraaf 3    Economische vrijheid: hoe vrij zijn wij?     
Paragraaf 4    Economische ongelijkheid en rechtvaardigheid   

Hoofdstuk 5   Ziekte, zorg en eigen verantwoordelijkheid          
Paragraaf 1    Gezondheidszorg en economisme  
Paragraaf 2    Visies op ziekte, zorg en geneeskunde       
Paragraaf 3    De oorsprong van het huidige denken over zorg 
Paragraaf 4    De Nederlandse verzorgingsstaat en het huidige zorgstelsel     
Paragraaf 5    De Nederlandse politieke partijen en de zorg      

Begrippen                 

Specificaties

ISBN
9789460362620
Auteur(s)
Omvang
80 pagina's
Uitvoering
Full colour
Verschijningsdatum
01 Januari 2021