Wij denken over denken, handelen en voelen, docentenhandleiding

Wij denken over denken, handelen en voelen, docentenhandleiding

Wij denken over denken, handelen en voelen, docentenhandleiding

Philippe Boekstal
€ 25,95

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Wij denken over denken, handelen en voelen is in eerste instantie bedoeld voor het HAVO. Het is zodoende bruikbaar voor twee jaar onderwijs en dekt het gehele verplichte examenprogramma, de domeinen filosofische antropologie, ethiek en sociale filosofie met de in 2007 vernieuwde eindtermen. Daarnaast is het ook geschikt voor andere onderwijssoorten (waaronder het VWO en het HBO) en kan het dienst doen als een overzichtelijke inleiding voor iedereen die in filosofie is geïnteresseerd.
Behalve dat de inhoudelijke verplichte stof wordt aangereikt, wil deze methode stimuleren om zelf na te denken. Het theorieboek geeft een aantal mogelijke manieren van denken met betrekking tot filosofische vraagstukken.

Deze docentenhandleiding bij ‘Wij denken over denken, handelen en voelen’ beoogt docenten en leerlingen te ondersteunen bij het werken met deze methode. Het theorieboek en het verwerkingsboek zijn in eerste instantie geschreven voor havo 4 en 5, maar zijn daarbuiten ook bruikbaar voor het vwo.

Opzet

De boeken bestrijken de drie domeinen van het examenprogramma havo: filosofische antropologie, ethiek en sociale filosofie. Alle eindtermen worden behandeld, hoewel er om inhoudelijke redenen ook gekozen is voor een uitbreiding naar andere invalshoeken en theorieën. Zo wordt er aandacht besteedt aan huidige wetenschappelijke inzichten met betrekking tot het functioneren van de hersenen. Hoewel de lestabellen op scholen kunnen verschillen, zijn we in de tijdverdeling - na een inleiding - uitgegaan van het behandelen van filosofische antropologie en ethiek in de 4e klas en sociale filosofie in de 5e klas, waarna er genoeg tijd overblijft voor de behandeling van het examenonderwerp.

Het verwerkingsboek sluit aan bij het theorieboek. In deze docentenhandleiding treft u per hoofdstuk het volgende aan: Leerdoelen: aangegeven wordt wat leerlingen minimaal geacht worden te kennen en te kunnen. Een aantal algemene vaardigheden worden niet expliciet genoemd, aangezien deze vanzelfsprekend bij ieder onderwerp geoefend moeten worden, zoals het kunnen onderbouwen van een antwoord.

Uitgangspunt en inhoud

Er is bewust gekozen voor deze volgorde in domeinen. Vragen uit de ethiek en de sociale filosofie zijn immers deels terug te voeren op de vragen die betrekking hebben op wat de mens is. Daarnaast is gekozen voor een rode lijn die vooral impliciet door het theorieboek loopt: de mens is of wordt pas mens in en door het samenleven met mensen, gekoppeld aan de vraag in welke mate we vrij of gedetermineerd zijn.

Voor antropologie betekent dit dat er inhoudelijk gekozen is voor een bepaling van de mens die, via de vergelijking met dieren en machines (met name de computer) de nadruk legt op de rol van anderen in onze menswording.

In de ethiek wordt verder nagedacht over vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid. Het goede doen, een goed leven leiden en gelukkig zijn hebben vooral betrekking op ons handelen met betrekking tot anderen.

In de sociale filosofie ten slotte is het samenleven zelf het onderwerp, toegespitst op de bekende relevante begrippen ‘macht’, ‘gelijkheid’, ‘vrijheid’ en ‘rechtvaardigheid’. Je kunt pas een zelfstandig en vrij denkend individu zijn in een goede samenleving die dit mogelijk maakt. Vrijheid en determinisme komen hier weer terug in verband met het utopisch en dystopisch denken.

Specificaties

ISBN
9789055738717
Auteur(s)
Omvang
98 pagina's
Uitvoering
Map met losbladig systeem
Verschijningsdatum
16 Maart 2009