Wijs Worden, deel 1, docentenboek (ed. 2021)

Wijs Worden

Auteur:
dr. Jos van de Laar
ISBN:
9789460362705
Verschenen:
01 Januari 2021
Omvang:
150
Uitvoering:
Losbladig, map
Leverbaarheid:
Direct
25,95


Wijs Worden voor de basisvorming van het VWO (editie met apart leer- en werkboek) wordt de komende jaren grondig herzien en geactualiseerd. (De bestaande versie dateert van 2012-2013.)
Binnen deze opzet is uitdrukkelijk aandacht voor ethiek en burgerschap. Nieuw zijn ook hoofdstukken over symbolen, rituelen en feesten.
Ook de nieuwe uitgave voor het VWO kent een apart leer- en werkboek.

Deze docentenhandleiding bevat antwoorden op de vragen, opdrachten en op-stap-opdrachten, antwoordsuggesties, didactische tips, extra vragen en opdrachten, achtergrondinformatie, suggesties met betrekking tot literatuur, uitleg over de opgenomen afbeeldingen in het leerboek. Het boek is onmisbaar bij een goede lesvoorbereiding en - door de antwoordsuggesties - zeer geschikt om een gesprek en discussie in goede banen te leiden.
Docenten die de methode klassikaal gebruiken kunnen inlogcodes aanvragen voor het afgeschermde gedeelte van de Wijs Worden-website (www.damon.nl/wijsworden). Daar staan, naast extra vragen en opdrachten, tevens de toetsenbanken per deel. 

Inhoud
​Hoofdstuk 1 Over wat echt belangrijk is 
1. Inleiding
2. Gewone vragen en levensvragen
3. Wat is een levensbeschouwing?
4. Wat is filosofie?
5. Waarom zou je wijs willen worden?
6. Samen nadenken over levensvragen

Hoofdstuk 2 Samen op de wereld
1. De anderen en ik
2. Omgaan met jezelf
3. Omgaan met anderen
4. Omgaan met alles wat leeft

Hoofdstuk 3 Over wat wel en niet deugt            
1. Een verhaal over goed en kwaad
2. Hoe reageren wij op goed en kwaad?
3. Goed, neutraal en slecht
4. Over normen en waarden
5. Over moraal en ethiek
6. De gouden regel
7. Over deugden

Hoofdstuk 4 Rituelen en symbolen                                                               
1. Over symbolen                                                                                                               
2. Rituelen: drie kenmerken
3. Overgangsrituelen                                                                                                         
4. Magische rituelen
5. Rituelen en bijzondere plaatsen

Hoofdstuk 5 Wat kun je zeker weten? 
1. Inleiding
2. Wat je zeker kunt weten
3. Wat je niet zeker kunt weten
4. Zeker weten en geloven

Hoofdstuk 6 Jodendom, christendom, islam       
1. Inleiding
2. Het jodendom
3. Het christendom
4. De islam

Verschijningsdata 
Deel 1: 1 januari 2021
Deel 2: eind 2021
Deel 3: zomer 2022

Copyright © 2022 Damon Educatie
Webdesign & CMS by Downdijk