Doordenken, leerwerkboek

Doordenken, leerwerkboek

Doordenken, leerwerkboek

Jos van de Laar
€ 19,95

Nog niet verschenen
Reserveer een exemplaar, beschikbaar op 10 Oktober 2024

Product omschrijving

Doordenken

Kennismaken met filosofie

Leerwerkboek voor de onderbouw van HAVO en VWO

Dit leerwerkboek betreft een geheel herziene uitgave van Doordenken dat in 2013 verscheen in de vorm van een leer- en werkboek.

Kenmerken van de geheel vernieuwde uitgave
- de kennismaking met filosofie is inhoudelijk en didactisch toegesneden op de onderbouwleerling
- leerlingen worden geprikkeld tot zelf denken
- aandacht voor verantwoord handelen
- aantrekkelijke en didactisch zinvolle vormgeving                                                                

Doordenken is bij uitstek geschikt op scholen die filosofie als eindexamenvak aanbieden: leerlingen kunnen na deze kennismaking met filosofie beter inschatten of ze er wijs aan doen filosofie op te nemen in hun vakkenpakket voor de Tweede Fase.

Inhoud leerwerkboek Doordenken

Hoofdstuk 1  Wat is filosofie?
Paragraaf 1  Filosoferen: doordenken!
Paragraaf 2  Gewone vragen en filosofische vragen
Paragraaf 3  Aanleidingen om te filosoferen
Paragraaf 4  Waarom filosoferen?
Paragraaf 5  Samen filosoferen
Begrippen bij hoofdstuk 1 en extra ruimte voor aantekeningen

Hoofdstuk 2  Wie is de mens?
Paragraaf 1  Wat is een mensbeeld?
Paragraaf 2  Mensbeeld in middeleeuwen en nieuwe tijd
Paragraaf 3  Lichaam en geest
Paragraaf 4  Mens en dier
Paragraaf 5  Mensen: vrienden of vijanden van elkaar?
Paragraaf 6  Vrijheid en determinisme
Begrippen bij hoofdstuk 2 en extra ruimte voor aantekeningen

Hoofdstuk 3  Over goed en kwaad    
Paragraaf 1  Filosoferen over goed en kwaad: ethiek         
Paragraaf 2  Hoe reageren wij op goed en kwaad? 
Paragraaf 3  Goed, neutraal en slecht                      
Paragraaf 4  Normen en waarden                
Paragraaf 5  De gouden regel          
Paragraaf 6  Denkrichtingen binnen de ethiek                    
Paragraaf 7  Doordenken over deugden
Begrippen bij hoofdstuk 3 en extra ruimte voor aantekeningen

Hoofdstuk 4  Hoofdwaarden in onze samenleving
Paragraaf 1  Waarden en hoofdwaarden
Paragraaf 2  Vrijheid
Paragraaf 3  Gelijkwaardigheid
Paragraaf 4  Democratie
Paragraaf 5  Tolerantie
Paragraaf 6  Hoofdwaarden houden ons een ideaal voor
Begrippen bij hoofdstuk 4 en extra ruimte voor aantekeningen

Hoofdstuk 5  Wat kun je zeker weten?
Paragraaf 1  Inleiding
Paragraaf 2  Wat kun je zeker weten?
Paragraaf 3  Wat je niet zeker kunt weten
Paragraaf 4  Zeker weten en geloven
Begrippen bij hoofdstuk 5 en extra ruimte voor aantekeningen

Hoofdstuk 6  Filosofische vaardigheden
Paragraaf 1  Woordgebruik en argumenten
Paragraaf 2  Raadplegen van belangrijke filosofen
Paragraaf 3  Anderen prikkelen tot zelf denken
Begrippen bij hoofdstuk 6 en extra ruimte voor aantekeningen

Gegevens
Doordenken leerwerkboek, 176 pp., isbn 978 94 6036 302 3 € 19,95
Doordenken docentenhandleiding, isbn 978 94 6036 303 0 € 25,95

Leveringsmogelijkheden Doordenken versie uit 2013 (met een leer- en werkboek):
- het leerboek (isbn 978 94 6036 073 2) in ieder geval t/m schooljaar 2024-2025.
- het werkboek (isbn 978 94 6036 074 9) in ieder geval t/m schooljaar 2025-2026.

 

Specificaties

ISBN
9789460363023
Auteur(s)
Omvang
176 pagina's
Uitvoering
Genaaid/gebrocheerd
Verschijningsdatum
10 Oktober 2024