Wijs Worden Tweede fase, leerboek

Wijs Worden Tweede fase, leerboek

Wijs Worden Tweede fase, leerboek

Jos van de Laar
€ 15,95

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Doelgroep

Tweede fase VWO (en Havo) levensbeschouwing, ethiek en filosofie.
De verschillende hoofdstukken bevatten verdiepingsparagrafen en verdiepingsopdrachten met name voor gebruik binnen het VWO.

De inhoud

- Wijs Worden voor de 2e fase bevat naast algemene hoofdstukken enkele hoofdstukken die aansluiten bij ieder van de vier profielen.
- De inhoud bouwt voort op basisbegrippen en -vaardigheden van levensbeschouwing en ethiek die op de onderbouw werden geleerd.
- De inhoudelijke opzet komt meer dan de editie uit 2011 tegemoet aan de behoefte aan ethiek en burgerschap.

Algemene hoofdstukken 

Hoofdstuk 1      Het menselijk bestaan
Paragraaf 1      Nadenken over het menselijk bestaan met behulp van metaforen
Paragraaf 2      Meerdere metaforen voor het menselijk bestaan
Paragraaf 3      De reis als metafoor voor het menselijk bestaan
Paragraaf 4      De tijdelijkheid van het menselijk bestaan
Paragraaf 5      Een bestaan na de dood?
Bijzonder aandacht voor metaforisch taalgebruik. Metaforen helpen ons om de zin van het bestaan te duiden. Is het leven kort? Waaraan kun je de zin van het leven ontlenen?

Hoofdstuk 2      Ethiek
Paragraaf 1      Wat is ethiek?
Paragraaf 2      Bezit onze moraal universele geldigheid?
Paragraaf 3      Ethische theorieën
Paragraaf 4      Moraal en levensbeschouwing
Paragraaf 5      Hoe je in de ethiek te werk gaat
Bijzonder aandacht voor hoe werkt een morele reactie? Hoe weet je wat goed en kwaad is? Ethiek is nadenken over moreel denken en handelen. Samen op zoek naar waarheid.

Hoofdstuk 3      Vier hoofdwaarden
Paragraaf 1      Vrijheid
Paragraaf 2      Gelijk(waardig)heid
Paragraaf 3      Democratie
Paragraaf 4      Tolerantie
Bijzonder aandacht voor negatieve en positieve vrijheid. Waarom zijn mensen gelijkwaardig? Gelijkwaardigheid en verschil in inkomen en macht.

Hoofdstuk 4      Wereldburger 
Paragraaf 1      Inleiding
Paragraaf 2      De eerste wereldburger: Diogenes
Paragraaf 3      Alle mensen zijn redelijke wezens: Marcus Aurelius
Paragraaf 4      Ieder mens is drager van menselijke waardigheid: Kant
Paragraaf 5      Grondwaarden zijn van de hele wereldbevolking: Sen
Paragraaf 6      Wereldburger en wereldwijde armoede: Singer​
Bijzonder aandacht voor wie of wat is een wereldburger? Voorbeelden van denkers die iets laten zien van een wereldburger. Grondwaarden zijn bezit van de hele wereldbevolking.

Profiel-specifieke hoofdstukken

Hoofdstuk 5      Mens en techniek
Paragraaf 1      Inleiding: twee keer Frankenstein
Paragraaf 2      Wat is techniek?
Paragraaf 3      De mens als technisch wezen
Paragraaf 4      Techniek en ethiek
Paragraaf 5      Internet en internetcriminaliteit (verdiepingsstof)
Bijzonder aandacht voor wat is techniek? Is techniek een zegen of een vloek? De invloeden van de techniek op ons hele zijn. De mens is een technisch wezen. Techniek en ethiek.

Hoofdstuk 6      Economie en rechtvaardigheid
Paragraaf 1      Inleiding
Paragraaf 2      Ontstaan en ontwikkeling van het kapitalisme
Paragraaf 3      Economische vrijheid: hoe vrij zijn wij?
Paragraaf 4      Economische ongelijkheid en rechtvaardigheid
Paragraaf 5      Geld: de maatstaf voor alles wat waardevol is?

Bijzonder aandacht voor economie in de middeleeuwen. De kapitalistische revolutie. Relatie arbeid en inkomen. Zorgt marktwerking voor stabiliteit en rechtvaardigheid? Verdedigers en critici van het kapitalisme.

Hoofdstuk 7      Man en vrouw
Paragraaf 1      Inleiding: gelijkwaardigheid en verscheidenheid
Paragraaf 2      Gelijkwaardigheid en verschillen tussen mensen
Paragraaf 3      Verschillen tussen man en vrouw: de wetenschap
Paragraaf 4      Feminisme
Paragraaf 5      Het actuele debat over vrouwenemancipatie
Bijzonder aandacht voor gelijkwaardigheid en ongelijke behandeling. Verschillen tussen man en vrouw. Abstracte gelijkheid en feitelijke ongelijkheid. Worden we tot man en vrouw gemaakt door opvoeding en cultuur?

Hoofdstuk 8      Zorg
Paragraaf 1      Inleiding
Paragraaf 2      Visies op ziekte, zorg en geneeskunde
Paragraaf 3      Ontstaan van het huidige denken over zorg
Paragraaf 4      De Nederlandse verzorgingsstaat en het huidige zorgstelsel
Paragraaf 5      De Nederlandse politieke partijen en de zorg (bronnenmateriaal)
Bijzonder aandacht voor visies op zorg. Bedreiging van de verzorgingsstaat. Betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Robotisering van de verzorgingsstaat?

Hoofdstuk 9      God, iets, niets
Paragraaf 1      Inleiding
Paragraaf 2      Wetenschap en God: het ontstaan van het heelal
Paragraaf 3      Veranderingen in het beeld van God
Paragraaf 4      Van God naar ‘iets’
Paragraaf 5      God: misleidend of bevrijdend?
Bijzonder aandacht voor natuurwetenschap en geloof in God sluiten elkaar niet uit. Veranderingen in het beeld van God. Over het ‘iets’. Werkt geloof in God bevrijdend of onderdrukkend?

Onderwijsleermiddelen

- Leerboek
- Docentenboek
- Toetsenbank voor docenten die Wijs Worden 2e fase klassikaal hebben voorgeschreven

Docentenhandleiding

De uitvoerige docentenhandleiding bevat:
1.      didactische tips,
2.      uitvoerige toelichtingen en achtergrondinformatie bij de stof,
3.      ruim beargumenteerde antwoorden bij de opdrachten,
4.      meerdere antwoordsuggesties bij min of meer open vragen,
Daarmee kan de docent met Wijs Worden voor de 2e fase prima uit de voeten zonder steeds de noodzaak te voelen zelf achtergrondinformatie te moeten zoeken. En de docent die met bepaalde thematieken minder vertrouwd is, kan zich met behulp van de toelichtingen snel de stof eigen maken.
De talloze antwoordsuggesties zijn evenzovele mogelijkheden om een discussie of (socratisch) gesprek vlot te trekken.

Leerboek digitaal beschikbaar via App4learning.

 

 

Specificaties

ISBN
9789460364716
Auteur(s)
Omvang
176 pagina's
Uitvoering
Genaaid/gebonden
Verschijningsdatum
01 Mei 2020