Zin in Zin, levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase, leerboek

Zin in Zin, levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase, leerboek

Zin in Zin, levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase, leerboek

Jan de Leeuw
€ 15,95

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Zin in zin is een ideale methode voor leerkrachten die kiezen voor een ver doorgevoerde vorm van zelfstandig studeren. Maar ook docenten die een meer klassieke didactiek hanteren kunnen zeker uit de voeten met deze methode. 

Kenmerken van Zin in Zin

Een methode voor HAVO en VWO: ieder hoofdstuk bevat verdiepingsstof voor de VWO-leerling in de vorm van aparte paragrafen en Z-opdrachten.
Een eigen website met nieuws, index, werkvormen (debatteren en een werkstuk maken) aanvullende stoffen en opdrachten.
Een - bij de actualiteit aansluitend - nieuw ontwikkeld hoofdstuk over Social Media en de digitale wereld.
Een samen met de methode Standpunt volledige route levensbeschouwing voor onderbouw en tweede fase van zowel HAVO als VWO.
Een inhoudelijke opzet die gelegenheid biedt voor ieder van de vier profielen een specifiek leerprogramma aan te bieden.

Inhoud

Hoofdstuk 1   Heeft het leven zin?
Paragraaf 1     Inleiding
Paragraaf 2     De zin van het leven
Paragraaf 3      Zinbeleving en geluk
Paragraaf 4      Waarom zoeken mensen naar zin?
Paragraaf 5     Wanneer stellen mensen de vraag naar zin?
Paragraaf 6     Zingeving: een basis in jezelf
Paragraaf 7     Verdiepingsstof: cultuur als hulpmiddel bij zingeving
Paragraaf 8     Antwoorden op de vraag naar zin

Hoofdstuk 2   Wie is de mens?
Paragraaf 1      Inleiding    
Paragraaf 2      Wat is een mensbeeld?         
Paragraaf 3      De mens is een egoïstisch wezen
Paragraaf 4      De mens is een vrij wezen    
Paragraaf 5      Het christelijk mensbeeld
Paragraaf 6      Verdiepingsstof: de mens als seksueel en agressief wezen 

Hoofdstuk 3   Inleiding ethiek
Paragraaf 1      Inleiding  
Paragraaf 2      De ethische
Paragraaf 3      Ethische visies          
Paragraaf 4      Verdiepingsstof: ethische stelsels
Paragraaf 5      Ethiek als proces      
Paragraaf 6      Stappenplan en cases ethiek

Hoofdstuk 4   Deugden, helden en verhalen
Paragraaf 1      Inleiding deugdenethiek        
Paragraaf 2      Deugden                    
Paragraaf 3      Helden                      
Paragraaf 4      Verhalen        
Paragraaf 5      Verdiepingsstof: christelijke deugdenethiek            

Hoofdstuk 5   Social Media en de digitale wereld
Paragraaf 1      Inleiding        
Paragraaf 2      Digitalisering en social media
Paragraaf 3      Sociale en economische aspecten van digitalisering
Paragraaf 4      Culturele aspecten van digitalisering
Paragraaf 5      Privacy en de digitale wereld           
Paragraaf 6      Verdiepingsstof: nadenken over techniek

Hoofdstuk 6   Genetische manipulatie bij mensen
Paragraaf 1      Inleiding                               
Paragraaf 2      Informatie over genetica                  
Paragraaf 3      Mens en techniek innig verbonden  
Paragraaf 4      Mag genetische manipulatie bij mensen?
Paragraaf 5      Standpunt: voorzichtig met de identiteit van de mens
Paragraaf 6      Standpunt: techniek gebruiken voor een ideale mens
Paragraaf 7      Verdiepingsstof: ethiek als begeleider van de techniek
Paragraaf 8      Nadere verwerking              

Hoofdstuk 7   Euthanasie en voltooid leven
Paragraaf 1      Inleiding                               
Paragraaf 2      Wat is euthanasie?    
Paragraaf 3      De mens mag niet beschikken over leven en dood
Paragraaf 4      De mens mag beschikken over leven en dood
Paragraaf 5      Wat is voltooid leven?          
Paragraaf 6      Beëindigen voltooid leven wettelijk mogelijk maken          
Paragraaf 7      Beëindigen voltooid leven wettelijk niet mogelijk maken
Paragraaf 8      Verdiepingsstof: menselijke waardigheid is meer dan levenskwaliteit

Hoofdstuk 8 Reclame
Paragraaf 1     Inleiding       
Paragraaf 2     Wat is reclame?                                
Paragraaf 3     Reclame en levensbeschouwing      
Paragraaf 4     Een analysemodel voor reclame en levensbeschouwing      
Paragraaf 5     Reclame en ethiek    
Paragraaf 6     Verdiepingsstof: choquerende en inspirerende reclame

Hoofdstuk 9   Bedrijfsethiek en MVO
Paragraaf 1     Inleiding       
Paragraaf 2     Waarden en normen in beroep         
Paragraaf 3      Waarden en normen in een bedrijf    
Paragraaf 4     Bedrijfsethiek en MVO                   
Paragraaf 5      MVO is belangrijk!
Paragraaf 6     Cases uit het bedrijfsleven
Paragraaf 7     Verdiepingsstof: wat mogen we verlangen van een bedrijf op ethisch gebied?

Hoofdstuk 10 Geweld
Paragraaf 1     Inleiding        
Paragraaf 2     Wat is geweld?          
Paragraaf 3     Standpunt: oorzaak van geweld is agressie
Paragraaf 4      Verdiepingsstof: opvattingen over agressie
Paragraaf 5     Standpunt: oorzaak van geweld is frustratie
Paragraaf 6     Standpunt: oorzaak van geweld is tekort aan binding
Paragraaf 7      Nadere verwerking

Zie tevens: www.damon.nl/zininzin

Digitaal beschikbaar via App4learning.

Specificaties

ISBN
9789460364945
Auteur(s)
Omvang
160 pagina's
Uitvoering
Gebonden
Verschijningsdatum
11 Januari 2019