Wikken & Wegen - Mijn levensbeschouwing, leerwerkboek

Wikken & Wegen - Mijn levensbeschouwing, leerwerkboek

Wikken & Wegen - Mijn levensbeschouwing, leerwerkboek

Jos van de Laar
€ 13,95

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Wikken en Wegen gaat over de ‘grote vragen’ in het menselijk bestaan. Dat zijn bijvoorbeeld vragen over wat ons leven gelukkig en zinvol kan maken, vragen in hoeverre mensen vrij zijn of vragen over rechtvaardigheid. In dit deeltje wordt de leerling uitgedaagd na te denken over
-     wat voor jou het belangrijkste is in je leven (h. 1),
-     wat jou gelukkig maakt of wat jou gelukkig zou kunnen maken (h. 2),
-     wat mensen en alles wat leeft voor jou betekenen (h. 3).
Moeilijke vragen: vragen waarbij de leerling steeds moet wikken en wegen.

Inhoud

Inleiding       

Hoofdstuk 1 Over wat belangrijk is in je leven
Paragraaf 1    Wat zijn jouw belangrijke waarden?
Paragraaf 2    De waarden vriendschap en vertrouwen
Paragraaf 3    De waarde geluk

Hoofdstuk 2 Nadenken over gelukkig worden
Paragraaf 1    Voorwaarden om gelukkig te worden
Paragraaf 2    Wensen die in vervulling gaan en geluk
Paragraaf 3    ‘Geluk hebben’ en ‘gelukkig zijn’
Paragraaf 4    Dwing je geluk af of krijg je het?
Paragraaf 5    Zal ik gelukkig worden?

Hoofdstuk 3 Samen op de wereld
Inleiding
Paragraaf 1    Ik ben uniek, mens en levend wezen
Paragraaf 2    Omgaan met jezelf
Paragraaf 3    Omgaan met anderen
Paragraaf 4    Omgaan met alles wat leeft

Begrippenlijst
 

Twee specifieke en vernieuwende uitgangspunten

De onderstaande twee uitgangspunten worden tot nu toe in onderwijsmethodes niet of onvoldoende onderkend. In dit deeltje van Wikken & Wegen vormen ze juist een belangrijk vertrekpunt.
-    Een eerste uitgangspunt is – wat sociologisch onderzoek aantoont – dat de waarden die volwassenen hanteren afwijken van die van jongeren. Leerlingen worden daarom met name uitgedaagd na te denken over hun eigen waarden.
-    Een tweede uitgangspunt van dit deeltje van Wikken & Wegen is het gegeven dat zowel het karakter als het waardepatroon van jongens enigszins verschilt van dat van meisjes. Dit betekent dat meisjes en jongens tijdens hun groei naar volwassenheid voor andere problemen en uitdagingen komen te staan. Deze verschillen betekenen ook dat jongens en meisjes aan andere gevaren bloot staan. En natuurlijk bepalen ze mede de communicatie tussen jongens en meisjes.

Didactisch uitgangspunt


Didactisch uitgangspunt vormt een aanpak waarbij leerlingen zelf leren ontdekken en zelfstandig aan de slag kunnen met de aangeboden inzichten. Om die reden is consequent gekozen voor een beperkte hoeveelheid informatie die aan de hand van verschillende opdrachten verwerkt kan worden.
De opdrachten in het leerwerkboek hebben als eerste doel het verwerken en zich eigen maken van de aangeboden stof. Daarna worden leerlingen uitgedaagd kritisch na te denken over de stof of zelf een beargumenteerde positie in te nemen.

Er zijn twee soorten opdrachten opgenomen. Op de eerste plaats de ‘gewone’ opdrachten. Deze sluiten steeds direct aan bij de behandelde stof: vragen de leerling in eigen woorden inzichten weer te geven of worden ze geprikkeld na te denken over vragen en problemen die in de tekst worden opgeworpen. Daarnaast treft de leerling af en toe ook een Op-pad-opdracht aan. In die gevallen krijgt de leerling een opdracht zelf op zoek te gaan. Dat kan een interview inhouden maar vaak ook materiaal verzamelen uit verschillende media waaronder het internet. Daarmee hebben deze Op-pad-opdrachten eerder een facultatief karakter.

Doelgroep


Dit deeltje van Wikken & Wegen is met name goed inzetbaar vanaf de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs (HAVO en VWO). De vraagstellingen sluiten beter aan bij leerlingen die iets ouder zijn dan de gemiddelde eersteklasser. Inzicht in wat levensvragen en morele vragen zijn wordt in dit deeltje voorondersteld. In de eerder verschenen deeltjes (Basisbegrippen levensbeschouwing en Basisbegrippen ethiek) komt dit aan de orde. 

Specificaties

ISBN
9789460362552
Auteur(s)
Omvang
96 pagina's
Uitvoering
Gebonden, full colour
Verschijningsdatum
04 Januari 2018