Wegen naar Wijsheid, deel 4B, leerboek

Wegen naar Wijsheid 2de fase

Auteur:
dr. Ton Vink
ISBN:
9789460360053
Verschenen:
03 Februari 2011
Omvang:
150
Uitvoering:
Gebonden, full colour
Leverbaarheid:
Direct
29,95


 

Waar is de methode WNW 4B inzetbaar?

Door te cirkelen rond het begrip vooruitgang vertoont de methode een duidelijke samenhang terwijl tevens belangrijke levensvragen en daarmee samenhangende deelgebieden van de filosofie aan de orde komen zoals wijsgerige antropologie, ethiek, metafysica en kennisleer. Daardoor kan de methode binnen het Tweede Fase onderwijs uitstekend dienst doen als serieuze oefening in de filosofische benaderingswijze met name ook binnen lessen in het kader van het eindexamen filosofie.

Inhoud

  1. hst 1    Geschiedenis en vooruitgang
  2. hst 2    Een maatstaf voor vooruitgang
  3. hst 3    Man/vrouw vooruitgang
  4. hst 4    Zelfbeschikking, vrijheid en vooruitgang
  5. hst 5    Wetenschap, techniek en milieu
  6. hst 6    Religie, secularisatie en vooruitgang

Opbouw methode Wegen naar Wijsheid

Deel 1 en deel 2: levensbeschouwing en filosofie
Deel 3a: levensbeschouwing (met filosofie als dragende wetenschap)  -> Deel 4a: tweede fase levensbeschouwing en ethiek
Deel 3b: filosofische disciplines  -> Deel 4b: tweede fase filosofie

Wegen naar Wijsheid tweede fase deel 4b wordt digitaal aangeboden via Schooltas.
Het e-nummer van deze digitale versie: 978 94 6036 434 1
Prijs: € 14,00 (inclusief 21% BTW)

Copyright © 2021 Damon Educatie
Webdesign & CMS by Downdijk