Vrij zicht op straf, Leerboek

Vrij zicht op...

Auteur:
dr. Jos van de Laar
ISBN:
9789460360848
Verschenen:
24 Januari 2013
Omvang:
64
Uitvoering:
Full colour, geïllustreerd
Leverbaarheid:
Direct
13,95


Het thema 'straf' roept tal van vragen op, vragen die je ook aantreft in actuele publieke debatten als het gaat om veiligheid op straat, bestrijding van misdaad of de aanpak van supportersgeweld. Die vragen hebben gewoonlijk ook een duidelijk levensbeschouwelijke lading: wat is een rechtvaardige straf? Heeft straf eigenlijk wel zin? Kan een levenslange gevangenisstraf ooit gerechtvaardigd zijn? Kan de doodstraf ooit gerechtvaardigd zijn?
Op levensbeschouwelijke/filosofische vragen kan men redelijkerwijze geen bewijsbare en zekere antwoorden geven. Dat geldt dus ook voor de zojuist gegeven voorbeeldvragen over straf. Weliswaar bestaat er al ruim honderd jaar een wetenschap, de criminologie, die waardevolle inzichten levert over crimineel gedrag, maar ook die kan op de vragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen geen zekere antwoorden geven. 
Een antwoord op een levensbeschouwelijke vraag kun je echter wel beargumenteren. Argumenten voor antwoorden zijn overal in de geschiedenis te vinden, juist omdat iedere samenleving - ook die in het verste verleden - met dergelijke vragen heeft geworsteld. 

Inhoud

  1. Vrijheid, schuld, straf
  2. Straf en boete
  3. Geschiedenis van het straffen
  4. Waarom straffen?
  5. Dader en slachtoffer
  6. De doodstraf
Copyright © 2021 Damon Educatie
Webdesign & CMS by Downdijk