Vrij zicht op het menselijk bestaan, Leerboek

Vrij zicht op...

Auteur:
dr. Jos van de Laar
ISBN:
9789460360831
Verschenen:
24 Januari 2013
Omvang:
56
Uitvoering:
Map met losbladig systeem
Leverbaarheid:
Direct
13,95


Nadenken over de vraag wat het menselijk bestaan is en waarin de zin of de betekenis van het leven zou kunnen bestaan: bij zo'n vraag duizelt het misschien wel in je hoofd. Niet voor niets hebben we met een filosofische of levensbeschouwelijke vraag te maken. Op een dergelijke vraag kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Hoe lastig het onderwerp is, blijkt al als je ziet dat mensen er met behulp van gewone taal nauwelijks vat op kunnen krijgen.
En dat terwijl het onderwerp zo dichtbij is - het gaat immers om onszelf. Opvallend is namelijk hoe vaak vergelijkingen of metaforen gebruikt worden als mensen iets proberen te zeggen over de zin van het leven.

Inhoud

  1. Hoofdstuk 1    Inleiding
  2. Hoofdstuk 2    Denken met behulp van metaforen
  3. Hoofdstuk 3    De reis als metafoor voor het leven
  4. Hoofdstuk 4    De tijdelijkheid van het bestaan
  5. Hoofdstuk 5    Is de dood iets vreselijks?
  6. Hoofdstuk 6    De vraag naar de zin van het bestaan
  7. Hoofdstuk 7    Voortleven na de dood?
  8. Hoofdstuk 8    Symbolische onsterfelijkheid
Copyright © 2021 Damon Educatie
Webdesign & CMS by Downdijk