Doordenken, leerboek

Doordenken

Auteur:
dr. Jos van de Laar
ISBN:
9789460360732
Verschenen:
24 Januari 2013
Omvang:
84
Uitvoering:
Gebonden, heel papieren band
Leverbaarheid:
Leverbaar
23,50


Verschenen in de serie: Doordenken

Inhoud 

hst 1    Wat is filosofie?
hst 2    Wat is de mens?
hst 3    Over goed en kwaad
hst 4    Hoofdwaarden in onze maatschappij
hst 5    Wat kun je zeker weten?

Kennis maken met filosofie

Doordenken is een kennismaking met een filosofische benadering van de werkelijkheid en bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
Doordenken kan met name zinvol gebruikt worden op scholen die filosofie als eindexamenvak aanbieden binnen het tweede fase onderwijs. Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen aan de behoefte aan burgerschap en verantwoordelijk handelen.

Leerboek en werkboek

Voor de leerlingen is er een leerboek en een werkboek. Het werkboek volgt het leerboek op de voet met verwerkingsopdrachten. Die opdrachten zijn verschillend van aard: de ene keer gaat het om het reproduceren van kennis, de andere keer worden leerlingen uitgedaagd kritisch na te denken en door te denken. Daarnaast bestaat ruimte voor het voeren van een discussie of een socratisch gesprek.

Docentenboek

​Het docentenboek biedt uitgebreide ondersteuning bij het lesgeven: antwoorden op vragen die mikken op een eenduidig antwoord door de leerling, antwoordsuggesties bij vragen met een wat meer open karakter, toelichtingen bij tal van vraagstellingen, literatuurverwijzingen, didactische tips en toetsvragen. Daarnaast is er voor docenten die de methode klassikaal gebruiken een toetsenbank beschikbaar. Stuur daartoe een mail naar info@damon-educatie.nl

 

Copyright © 2021 Damon Educatie
Webdesign & CMS by Downdijk