Wij denken over de mens en het goede, theorieboek

De mens en het goede

Auteur:
drs. Huib Schwab
ISBN:
9789055738625
Verschenen:
10 Maart 2009
Omvang:
153
Uitvoering:
Gebonden uitgave, geheel full colour
Leverbaarheid:
Direct
25,95


Het voorwoord van deze uitgave

Filosofie is een van de meest bevredigende activiteiten die een mens kan doen, naast uiteraard veel andere plezierige zaken. Filosofie is minstens zo betekenisvol als studeren, werken, sporten, eten en drinken, feesten, hobby etc. Je bent in feite bezig om de wereld zoals die is te vatten en de wereld zoals die kan zijn te ontwerpen. Je bent ook bezig om je eigen bestaan te vatten en te ontwerpen. Het is die eenheid tussen het grote en het kleine die filosofie tot iets spannends maakt.
In een schoolsituatie heb je erg veel verplichtingen en eisen, de kunst is om vooral het aangename, betekenisvolle van filosofie vast te houden. Gooi jezelf er helemaal in en betrek alles wat je doet, denkt en voelt bij elk standpunt dat je leest of hoort. Eigenlijk moet je altijd filosoferen alsof je leven ervan afhangt.
Zoals jij leeft of misschien wilt leven daarin zit ook jouw ethiek vervat. Zoals jij wilt zijn en zoals je over mensen en over jezelf denkt, daarin zit jouw filosofische antropologische opvatting verweven.

Als je de filosofie met die hartstocht praktiseert, dan leer je ook als vanzelf de 'stof' zoals dat heet.
Filosoferen is luisteren en reflecteren, filosofie is ook beargumenteerde standpunten innemen. Deze methode is geschreven rondom standpunten. Ondergetekende heeft een duidelijk standpunt in de filosofische antropologie en een standpunt in de ethiek ingenomen. Daarmee hoop ik dat de lezer alert blijft en zelf een betrokken standpunt gaat innemen.

Het standpunt dat in dit tekstboek wordt ingenomen, is mijn standpunt inzake mens en moraal; je wordt uitgedaagd een eigen beargumenteerd standpunt in te nemen aan de hand van het tekstboek en aan de hand van de vragen in het werkboek. In het werkboek worden verschillende teksten en posities behandeld, eigenlijk een deel van de canon van de ethiek en van de filosofische antropologie.
In dit tekstboek worden nauwelijks filosofen genoemd, uiteraard worden wel standpunten en invalshoeken uitgelegd. In feite is het tekstboek een lang betoog over opvattingen over de moraal en opvattingen over wat een mens is.

Het betoog is transparant, belangrijk is dat de lezer dit betoog aanvankelijk volgt vanuit een standpunt van welwillendheid tot begrip. Te vaak zijn mensen al snel tegen een bepaald standpunt omdat dan zogenaamd een eigen identiteit ontstaat. In mijn praktijk als docent heb ik altijd benadrukt dat je een theorie of een standpunt alleen kunt begrijpen door deze theorie of dat standpunt te onderschrijven.
Je gaat dus aanvankelijk geheel en al mee met de auteur om later deze positie te bevestigen of juist met argumenten te bestrijden. De posities en de theorieën welke genoemd worden in dit tekstboek zijn uiteraard alle te plaatsen bij bepaalde filosofische posities.

Copyright © 2020 Damon Educatie
Webdesign & CMS by Downdijk